İŞ FELSEFEMİZ

Aşağıda belirtmiş olduğumuz yatırım yaklaşımımızla, yatırımcılarımıza en yüksek geri dönüşü ve iş ortaklarımıza en yüksek faydayı sağlamayı odaklanmıştır.

Gaok invest, şirket faaliyetlerini yürütürken başta yatırım yaptığı bölgede bağlı bulunduğu mevzuat olmak üzere yasalara, hukuki sınırlamalara ve yönetmeliklere uygun davranır.

Gaok invest, portföyünü mevzuat ve esas sözleşmesi doğrultusunda riskin dağıtılması ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlayış ile yönetilmesini sağlar.

Şirketimiz faaliyetlerini yürütürken, haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek ahlakını ön plana alarak yürütür, toplumsal yararı ve çevreye saygıyı da gözetir.

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarına saygı duyar, onları korur, şirketin durumu hakkında gerektiği şekilde bilgilendirilmelerini sağlar.

Gayrimenkul sektörünün gelişmesi, sektöre olan güvenin sağlanması, ortak menfaatlerin gözetilmesi hususlarında gerekli özeni gösterir.

Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlemi önceden alır, adil ve tarafsız davranır.

Şirketin her çalışanını şirket bünyesinde eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.